Skip to main content

Wat is Het Oude IJssel Huis?

Het Oude IJssel Huis is een huis voor mensen die leven met kanker. Bij ons kun je terecht als je kanker hebt (gehad) of als iemand uit je omgeving kanker heeft. Bij ons ben je geen patiënt maar ben je gast. In ons huis is ruimte voor een gesprek maar ook voor ontspannende activiteiten.

Waarom Het Oude IJssel Huis?

In de medische zorg gaat het vooral om de ziekte en de behandelmogelijkheden. Maar tussen de behandelingen door en vaak ook nog lange tijd daarna, probeer je het leven zo goed mogelijk weer op te pakken. Dat lukt voor een deel, maar vaak zit je nog met heel veel vragen: Hoe ziet mijn toekomst eruit? Wat gebeurt er met mijn baan? Hoe moeten mijn partner en kinderen verder? Hoe gaan anderen ermee om? Voor het zoeken naar antwoorden op al die vragen heb je mensen nodig die tijd hebben en goed kunnen luisteren. Of lotgenoten die je vanuit hun eigen ervaring verder kunnen helpen. Deze mensen vinden je in Het Oude IJssel Huis.

Gaat het alleen maar over kanker?

Nee, zeker niet. Het gaat vooral over het leven. In het huis staan ​​de mensen op dezelfde manier in het leven als jij. Zoekend naar antwoorden en naar houvast. Ook zijn er mensen die al verder zijn in de verwerking en al beter hebben leren omgaan met hun ziekte. Dat kan inspirerend zijn, troostend en verhelderend zijn. 

Hoe gaan we om met privacy?

Je eigen situatie is je privédomein. Dat respecteren wij. Onze medewerkers zijn er op getraind dat ze alles wat je vertelt voor zichzelf houden. 

Wat doen de coaches?

De coaches hebben beroepsmatige ervaring met de begeleiding van mensen met kanker. Zij hebben ervaring op het gebied van maatschappelijke werk, psychogische problematiek, palliatieve zorg en rouwverwerking. 

Wat zijn gastvrouwen en gastheren?

Gastvrouwen en gastheren zijn geschoolde vrijwilligers, die vooral goed kunnen luisteren, zodat je bij hen alle ruimte hebt om je verhaal te vertellen. Zonodig kunnen zij je verwijzen naar een van de coaches of professionele hulpverleners met wie wij samenwerken. 

Positieve Gezondheid

Mensen zijn niet hun aandoening. Toch zijn we daar in de zorg doorgaans wel op gericht. Alle aandacht gaat uit naar hun klachten en gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen oplossen. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte. Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.

De vrijwilligers in Het Oude IJssel Huis werken volgens de methode van Positieve Gezondheid: een brede blik op gezondheid en welzijn, stimuleren van veerkracht en uitgaan van de mogelijkheden en niet van de beperkingen.