Skip to main content

Bestuur

Henk Wubbels, voorzitter
Henk Wubbels lr

Henk Wubbels was lange tijd raadslid en wethouder van Doetinchem en vervulde een groot aantal regionale bestuurlijke functies. Tot juli 2013 was hij Heemraad van Waterschap Rijn en IJssel. Nu is hij onder andere voorzitter van de werkplaats Kansrijk Platteland, een onderdeel van Achterhoek Agenda 2020. Hij is zeer betrokken bij de toekomst van de Achterhoek.
“Het Oude IJssel Huis is prima in en sluit zich aan bij de maatschappelijke ontwikkeling naar het nemen van meer eigen verantwoordelijkheid door mensen op meerdere terreinen, bijvoorbeeld de zorg. 

Frans Reijnders, portefeuille medisch contact

   VR 2023

Met ingang van april 2021 is Frans Reijnders bestuurslid van Het Oude IJssel Huis. Hij was 30 jaar lang gynaecoloog in het Slingeland ziekenhuis en betrokken bij de zorg van patiënten met gynaecologische kanker.

Frans Reijnders: “Eén op de drie mensen in Nederland komt in aanraking met kanker. Gelukkig kunnen steeds meer mensen genezen of verbeteren na kanker. Binnen het netwerk van zorg voor mensen met kanker biedt Het Oude IJssel Huis psychosociale ondersteuning vanuit het perspectief van Positieve Gezondheid zodat onze gasten en hun naasten na de diagnose en behandeling de draad van hun leven weer kunnen oppakken". 

Ton ten Have, penningmeester
Ton ten Have lr

Ton ten Have is een ondernemer en betrokken bij talloze organisaties en initiatieven in de regio.
“Kanker heeft een enorme impact in een gezin. Daarom vind ik het belangrijk dat mensen in zo'n geval naar Het Oude IJssel kunnen gaan voor gesprekken en informatie. De sfeer is huiselijk, maar het huis is meer dan een sociëteit of gezelligheidsvereniging. In veel huizen is de stemming over het algemeen opgewekt, er wordt veel gelachen. Dat is goed, maar de kernwaarde van het huis is toch dat je er geholpen wordt om zelf weer een weg te vinden naar een nieuwe balans in je leven van waaruit je verder kunt gaan.”

Roel Nieboer, portefeuille huisvesting
roel nieboer lr

Roel Nieboer is vanaf de oprichting betrokken bij Centrum voor leven met en na kanker. In zijn beroepsleven is hij altijd actief geweest in de toelevering van bouwmaterialen in Nederland. De portefeuille van Huisvesting en Relatiebeheer/Sponsering past goed bij zijn arbeidsverleden. Op deze wijze wil hij een bijdrage leveren aan het welzijn van de gasten van Het Oude IJssel Huis. 

 

Management

Maria Wolterinck, manager
Henk Wubbels lr

Maria vindt het belangrijk om als vrijwilliger maatschappelijk actief te zijn. Haar passie is leidinggeven volgens het dienend leiderschap en vanuit die positie wil ze eraan meewerken Het Oude IJssel Huis een vast en vanzelfsprekend ankerpunt te laten zijn voor goede psychosociale zorg voor mensen met kanker. Zij hoopt dat onder haar leiding nog meer mensen gebruik kunnen maken van het mooie aanbod van Het Oude IJssel Huis, centrum voor leven met en na kanker. 

Netty Flierman, waarnemend manager

 SNY6520

Netty Flierman heeft altijd in de gezondheidszorg gewerkt; vanaf 1983 als verpleegkundige bij wat nu heet Thuiszorg Sensire. De laatste vijftien jaar werkte ze in deze organisatie als verpleegkundige oncologie en palliatieve zorg. Ook in het Slingeland Ziekenhuis is ze werkzaam geweest in deze functie.