Skip to main content

Fiscaal gunstig geven

Jaarlijkse bijdrage met belastingaftrek

Wil je Het Oude IJssel Huis steunen en tussentijds van maximaal belastingvoordeel? Zet je gift dan om in een periodieke schenking die jaarlijks volledig aftrekbaar is van de inkomstenbelasting. Dat kan omdat het huis een ANBI-status heeft. Dat is niet alleen gunstig voor jou, maar ook voor ons. Op deze manier kun je namelijk een hoger bedrag doneren, zonder dat je extra geld kost.

Er geldt echter een aantal spelregels. Vroeger kon je dit alleen per notariële akte regelen. Tegenwoordig heb je de keuze uit een notariële akte of een eigen akte die je in samenwerking met de organisatie opstelt aan wie je jaarlijks een financiële bijdrage wilt geven. De belastingdienst heeft daarvoor een model opgesteld.

Een tweede spelregel is dat je minimaal vijf jaar verplicht bent om jaarlijks een bijdrage te geven.

Ga naar modelcontract met de daarbij behorende toelichting van de belastingdienst. En, nog mooier: vul het in en hef het bij ons op zodat wij ons deel kunnen vormen. Of mail het naar ons.

Nalaten: erfstelling van legaat

Veel mensen laten zich door een notaris vastleggen wat er na hun overlijden met hun bezittingen moet gebeuren. Je kunt Het Oude IJssel Huis in je testament benoemen tot (mede)erfgenaam, of er een legaat aan nalaten. Door de benoeming tot erfgenaam — de miniatuur erfstelling — bepaal je zelf welk percentage van je vermogen ten goede komt aan Het Oude IJssel Huis. Met een legaat laat je een bepaald geldbedrag of bepaald goed (bijvoorbeeld een huis, een stuk grond of een aandelenportefeuille) na aan Het Oude IJssel Huis.

Nalatenschappen ontvangen door een ANBI zijn vrijgesteld van successierecht. Ga naar je notaris voor meer informatie over de fiscale voorwaarden.

ANBI-logo