Skip to main content

Klankbordgroep

We hebben het vaak over hoe we betere ondersteuning kunnen geven aan mensen die leven met en na kanker en hun naasten. Om hier goede keuzes in te maken is het belangrijk dat we deze belangrijke groep zelf hierin meenemen.

We zijn daarom bezig een klankbordgroep op te zetten die bestaat uit mensen die leven met en na kanker in de ruimste zin van het woord. Allereerst wordt deze groep opgezet om te zorgen dat de stappen die we maken in het vergroten van de samenwerking met het ziekenhuis en het Oude IJssel Huis op de juiste manier gebeurt. Daarnaast kunnen we beter ophalen waar de behoeften en wensen liggen en eventuele plannen vooraf checken.

OPROEP

afbeelding flyer klankbgrHeb jij ervaring met informele zorg tijdens of na kanker, dan willen we jou graag vragen of je bereid bent af en toe jouw ervaring of mening te geven.

Het is vrijblijvend, en laagdrempelig. Jij bepaalt steeds of en wanneer je eraan mee wilt en kunt werken. Na aanmelden nemen we contact met je op om je wensen en mogelijkheden met je bespreken.

Meld je vrijblijvend aan door onderstaand formulier in te vullen.

Samen met jou kunnen we de juiste zorg bieden op het juiste moment op de juiste plek.