Skip to main content

Disclaimer

Ondanks het feit dat Stichting Inloophuis Oude IJssel de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens, kunnen hierin onjuistheden voorkomen. Stichting Inloophuis Oude IJssel is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen van de verstrekte informatie. Stichting Inloophuis Oude IJssel is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via Internet alsmede als gevolg van technische storingen. Aan de gepresenteerde informatie kan géén recht worden ontleend.